Potencijalna nalazišta dijatomita

Bačuga, 18. 9. 2014.

Banićevac, 18. 9. 2014.

Jurjevčani, 2014.

Mali Deanovići, 16. 10. 2014.

Markuševac, 2014.

Martinovići, 2014.

Opatovac, 9. 10. 2014.

Podsusedsko Dolje, 16. 10. 2014.